Homepage Сочинение по теме я купала раскиданное гнездо


Сочинение по теме я купала раскиданное гнездо


» Калі ў вобразе Лявона Зябліка Я. Памірыцца з панічом — такой думкі няма ў галаве Сымона. Купала ў сваім творы адлюстраваў рэвалюцыйны настрой пера-давой часткі сялянства, якая не хацела сядзець склаўшы рукі і чакаць лепшага жыцця, а імкну-лася дабіцца гэтага жыцця са зброяй у руках. На прапанову маці пайсці да паніча на службу хлопец гнеўна і рашуча ад-казвае: «... Цэлыя вёскі такіх, як мы, з хат у поле вывозілі ад пасеваў, ад усяго дабра» — Лявон не звяртае ўвагі. У адрозненне ад бацькі, які не бачыў выйсця са становішча, у якім апынуўся, Лявон добра ўсвядоміў — вый-сце ў барацьбе. Усёй душой Сымон ненавідзіць прыгняталь-нікаў, тых, хто не дае не толькі яго сям'і, а і ўсім сялянам вольна жыць. Для Лявона гэта было сапраўднай трагедыяй. Зразумела, ён мог бы пайсці да паніча, пакланіцца яму, але быць парабкам Лявон не хацеў ды і занадта стаміўся ўжо абіваць парогі судовых устаноў. Ru У драме «Раскіданае гаяздо» Янка Купала зна-ёміць нас з жыццём беларускай вёскі напярэ-дадні першай рускай рэвалюцьгі 1905 года. Если ты даже написал сочинение на 1 лист и училка видит, что ты старался, полностью раскрыть тему сочинения, она тебе спокойно поставит хорошую оценку оценка ещё зависит и от твоих ошибок!!!! Разам з Лявонам за зямлю змагаецца і яго старэйшы сын Сымон. Не пайду туды, і вы ўсе не пойдзе-це. Магіла татава стала векавечнай пе-рагародкай паміж імі і намі, і не зніштожыць яе сілай чалавечай! Otherwise, reraise the exception. Ды вось бяда — малады паніч захацеў адабраць гэтую зямлю. По истории к училке нормально и иногда читая учебник, написавши на 4 поставила 8. Зяблікі маюць сваю хату і не-вялікі надзел зямлі, які Лявон атрымаў у спад-чыну ад свайго бацькі. «Сумленны жыхар, шчыры сявец», чалавек, які ўсё жыццё пра-рабіў на гэтай зямлі, з году ў год паліваў яе сваім потам, перацерусіў на ёй кожную грудач-ку, ён не мог уявіць свайго жыцця без гэтай зямлі. У Сымона гэтакая ж самая прага да зямлі. Жыц-цё было цяжкім і гаротным, бо капіталістычныя адносіны, якія нараджаліся ў краіне ў канцы дзевятнаццатага стагоддзя і на пачатку двацца-тага, прыводзілі да паўсюднага абеззямельвання сялянства. Change that to False, and Django will display a standard 500 page. Пакуль з багатага пух, то з беднага дух. Для яго гэта прыніжэнне ча-лавечай годнасці.


Зразумела, ён мог бы пайсці да паніча, пакланіцца яму, але быць парабкам Лявон не хацеў ды і занадта стаміўся ўжо абіваць парогі судовых устаноў.


Памірыцца з панічом — такой думкі няма ў галаве Сымона. Пакуль з багатага пух, то з беднага дух. Ён — моцны і адважны чалавек, натура гордая і свабодалюбівая. «Сумленны жыхар, шчыры сявец», чалавек, які ўсё жыццё пра-рабіў на гэтай зямлі, з году ў год паліваў яе сваім потам, перацерусіў на ёй кожную грудач-ку, ён не мог уявіць свайго жыцця без гэтай зямлі. Зяблікі маюць сваю хату і не-вялікі надзел зямлі, які Лявон атрымаў у спад-чыну ад свайго бацькі. Зоська так гаворыць пра свайго брата: «Птушкаю-арлом быць бы табе і лётаць па паднябессі, як лётае вецер гэты вольны! I ён гатовы да гэтай барацьбы. Не пайду туды, і вы ўсе не пойдзе-це. » Калі ў вобразе Лявона Зябліка Я. На словы жонкі: «Ці з багатым беднаму судзіцца? Разам з тым Я. На прапанову маці пайсці да паніча на службу хлопец гнеўна і рашуча ад-казвае: «...

You may look:
-> презентация о художниках билибин
StaticFilesStorage' CACHES {'default': {'BACKEND': 'django.
-> рецептурний бланк ф1
Ru У драме «Раскіданае гаяздо» Янка Купала зна-ёміць нас з жыццём беларускай вёскі напярэ-дадні першай рускай рэвалюцьгі 1905 года.
-> сочинение по повести ч айтматова топол к мой в красной косынке
Зоська так гаворыць пра свайго брата: «Птушкаю-арлом быць бы табе і лётаць па паднябессі, як лётае вецер гэты вольны!
-> журнал вопросы психологии конспект анотация на тему личность
Для яго гэта прыніжэнне ча-лавечай годнасці.
-> adobe photoshop cs6 видео уроки смотреть
Разам з тым Я.
->SitemapСочинение по теме я купала раскиданное гнездо:

Rating: 91 / 100

Overall: 61 Rates