Start Page Форма 1 пв 2010 р к бланки


Форма 1 пв 2010 р к бланки


У рядку 4010 відображається фонд робочого часу працівників підприємства згідно з режимом його роботи, який складається із суми відпрацьованих та не відпрацьованих штатними працівниками людино-годин. До числа людино-годин відсутності працівників з цієї причини включається тільки робочий час, що припадає на період непрацездатності працівників. Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення слід уважати наступний робочий день. У рядках 5020 - 5090 наводиться його структура та складові. Форма містить дані про респондента найменування, місцезнаходження, адреса здійснення діяльності, вид економічної діяльності. У цьому рядку також відображається кількість працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, якщо вони повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний місяць. До заробітної плати включаються всі суми, нараховані за звітний місяць відповідно до пунктів 2. У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. N 149 зі змінами 1-ПВ умови праці один раз на два роки © 2010-2015 Профи Винс. N 172 зі змінами 1-ПВ місячна 2. Департаменту статистики праці Григорович Н. Зазначений показник отримується як добуток тривалості робочого дня, установленої на підприємстві або для окремих категорій працівників, на кількість робочих днів, що припадають на період непрацездатності. Порядок заповнення форми викладено в. У рядку 6150 відображається кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку посадовий оклад встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. Для відокремлених підрозділів філій, представництв , на які поширюється дія колективного договору угоди , у цьому рядку відображається наявність відповідної кількості колективних договорів угод. Наказ Держстату від 12. Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які прийняті на роботу за сумісництвом на тому самому підприємстві, що й основна робота, у рядок 4020 включається в повному обсязі. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ квартальна "Звіт з праці" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом. У рядку 6140 із рядка 6130 виділяється кількість штатних працівників, у яких нарахована заробітна плата за повний місяць була у межах менше або дорівнювала мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді. Рядок 7020 заповнюють установи та організації - розпорядники бюджетних коштів, які утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими. У розділі I форми N 1-ПВ квартальна відображаються дані щодо кількості штатних працівників, а також їх прийому на роботу та звільнення. Суми, нараховані за період відпустки, ураховуються тільки в тій частині, що припадає на звітний місяць. У рядку 1060 відображається кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні за графіком , святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Цей показник розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб. У разі звільнення працівника дані про нього у звіті за формою N 1-ПВ квартальна враховуються до кінця звітного року.


У рядку 6130 відображається кількість штатних працівників, які відпрацювали 100 % фонду робочого часу, встановленого законодавством на відповідний місяць, уключаючи тих, які були у відрядженні.


У рядку 9070 відображається середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за січень - грудень попереднього року, яка розрахована відповідно до пункту 3. Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які прийняті на роботу за сумісництвом на тому самому підприємстві, що й основна робота, у рядок 4020 включається в повному обсязі. Визнати таким, що втратив чинність, з 15 січня 2010 року наказ Держкомстату від 24. У рядку 4080 відображається кількість людино-годин інших відпусток без збереження заробітної плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, наприклад на період припинення виконання робіт. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Підприємство, що заповнює форму N 1-ПВ місячна за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ квартальна "Звіт з праці" далі - Інструкція , що додається. N 149 зі змінами 1-ПВ умови праці один раз на два роки © 2010-2015 Профи Винс. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників 6. Термін подання — не пізніше 7-го числа після звітного періоду. У їхній кількості враховуються працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин зі збереженням середньої заробітної плати, крім випадків нарахувань за період тимчасової непрацездатності. Онищук ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 р.

Related queries:
-> см конспект по истории рц стр 99 102 114 117
У рядку 8020 відображається кількість працівників, на яких поширюється дія укладених колективних договорів угод , тобто усіх працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників підприємства відповідно до пунктів 2.
-> правомерно ли требовать розовый бланк при проезде в автобусе у инвалида
При цьому не враховуються суми перерахунків, здійснені за попередні періоди, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати , зокрема допомога по тимчасовій непрацездатності, інші види допомоги, що здійснюються за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
-> росприроднадзор бланки технического отчета
У рядку 5080 відображаються суми, пов'язані з наданням працівникам виплат соціального характеру підпункт 2.
-> конспект разработка урока пьер безухов
Якщо підприємство надавало інформаційно-консультаційні послуги працівникам інших організацій згідно з відповідними договорами між підприємствами, то у розділі VII такі витрати не враховуються.
-> сочинение аргументы на тему мы за мир во всём мире
Не включається до фонду оплати праці матеріальна допомога разового характеру, необхідність отримання якої виникла раптово лікування, сімейні обставини тощо , за умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства.
->SitemapФорма 1 пв 2010 р к бланки:

Rating: 86 / 100

Overall: 69 Rates